Vizyon -Misyon

Vizyon
Yaşam boyu öğrenmeye odaklanan, özel eğitim alanının gelişimine liderlik eden çalışmalar üreten, farklı ülkelerdeki özel eğitimle ilgili çalışmaları takip eden, meslektaşlarıyla iş birliği kuran ve çalışmalar gerçekleştiren, üyelerinin gereksinimlerini ve gelişimlerini dünya standartlarında karşılayan bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyon
Özel eğitim alanında çalışan bireyler (özel eğitim öğretmenleri, akademisyenler) arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak özel eğitim biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, özel eğitim mesleğine ilişkin mesleki standartların ve etik ilkelerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, mesleki yeterlikler ve etik ilkeler konusunda ortaya çıkan sorunların çözümüne katkı sunmak, özel eğitim alanında çalışan öğretim elemanları ile özel eğitim öğretmenlerini aynı platformlarda buluşturarak kuram ve uygulama arasındaki boşluğu gidermek, özel eğitim alanında çalışanların profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak üzere çalışmalar yapmak, özel eğitim alanındaki paydaşların (özel gereksinimli bireyler, aileler, öğretmenler vb.) gereksinimlerini öngörerek yaşam kalitelerini yükseltecek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek, toplumun bireysel farklılıklara ve özel gereksinimli bireylere yönelik algısını ve tutumlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak.

Temel Değerler

  • Şeffaflık
  • Hesap verilebilirlik
  • Adillik
  • İnsan odaklılık
  • Yenilikçilik
  • Yaratıcılık
  • Güvenirlik
  • Mükemmellik
  • Evrensellik

Dernekten Haberler

© 2023 Tüm hakları saklıdır.

BAĞIŞÇI OL

Gönüllere, hayatlara uzanan sevgi yolculuğumuzda, gücümüze güç kat, uzakları yakın eyle, engelleri yıkmamıza omuz çık!

Valilik Onaylı Banka Hesap Numaralarımız

ZİRAAT BANKASI İZMİR ŞUBESİ

TR01 2345 6879 1011 1234 5678

HALK BANKASI İZMİR ŞUBESİ

TR01 2345 6879 1011 1234 5678

VAKIF BANK İZMİR ŞUBESİ

TR01 2345 6879 1011 1234 5678